Tag: vòi phun nghệ thuật

Vòi phun MP 1000, MP 2000, MP 3000 Hunter

Đầu tưới xoay đa tia MP 1000 MP Rotator là sự lựa chọn tuyệt vời cho những hệ thống mới, với phạm vi góc chỉnh rộng, giảm chi phí vật tư, và hiệu quả cho toàn hệ thống cao hơn.