Tag: Vòi phun nấm Trung Quốc

Vòi phun nấm MIB

Kỹ thuật: – Đầu nối 4”; 3”; 2”; 11/2”; 1”; 3/4”; 1/2” – Q=28;18;7;4;3;2;1 (m3/h). – Chiều cao: 0,55; 0,5; 0,4; 0,25; 0,2(m). – P=10-20; 6-10; 5-8 (kpa). – Sản xuất: Trung Quốc