Tag: Vòi phun Hunter

Vòi phun I – 35 Hunter

Được chế tạo bởi những công nghệ mới nhất từ Hunter, chính sự đơn giản đã đưa I-35 lên một đẳng cấp mới. Được giữ lại tất cả các tính năng đã từng làm cho sản phẩm Hunter trở nên

Vòi phun I – 20 Hunter

Dòng rotor hiệu suất cao với sự đa dạng và hiệu quả cho mọi công trình Với 22 péc phun để lựa chọn, bán kinh phun từ 5.1 – 14m, 6 bộ thân đầu tưới, dòng I-20 là một sản