Tag: tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp

Tưới nhỏ giọt cho vùng nước nhiễm phèn, mặn & nhiều phù sa

Đầu tưới nhỏ giọt nối tiếp ngoài những ưu điểm cơ bản như của một hệ thống tưới nhỏ giọt như: tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng chạy máy bơm, tưới được phân bón, giúp bộ rễ tiếp cận..