Tag: tủ điều khiển tưới sân golf

Vòi phun I – 35 Hunter

Được chế tạo bởi những công nghệ mới nhất từ Hunter, chính sự đơn giản đã đưa I-35 lên một đẳng cấp mới. Được giữ lại tất cả các tính năng đã từng làm cho sản phẩm Hunter trở nên