Tag: Ống tưới nhỏ giọt bù áp

Ống tưới nhỏ giọt bù áp D5000, dày 0.90mm, khoảng cách 40cm

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp Rivulis Israel D5000 hình dẹp có thể được tích hợp với nhiều cỡ ống và độ dày khác nhau. Được thiết kế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tắc nghẽn, đầu bù

Rivulis Israel – Ống tưới nhỏ giọt bù áp D5000

Đầu tưới nhỏ giọt có bù áp Rivulis Israel D5000 hình dẹp có thể được tích hợp với nhiều cỡ ống và độ dày khác nhau. Được thiết kế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng tắc nghẽn, đầu bù