Tag: kiểm soát dịch bệnh

Công nghệ kiểm soát sinh học và dịch bệnh Israel

Để giúp các loại cây trồng đạt tỷ lệ đậu quả cao nhất có thể, trong nhà kính được đặt các tổ ong sinh học, ong sinh học trong nhà kính được thả bay tự do để thụ phấn cho