Tag: Hướng dẫn lắp đặt màng nhà kính

Hướng dẫn lắp đặt màng nhà kính Ginegar

Cài đặt chưa đúng cách giúp giữ cho các bộ phim nguyên vẹn và ngăn nước mắt. Phương pháp đề xuất: Đặt cuộn trên đỉnh đầu hồi và cuộn nó theo chiều dài của hiệu ứng nhà kính. Tất cả