Tag: hệt thống tưới nước

Cách tạo độ ẩm của phương pháp tưới nước nhỏ giọt

Một trạm kiểm soát chính, thường được gọi là “đầu não kiểm soát”, thường được đặt gần nguồn nước. Một trạm kiểm soát tiêu biểu thường gồm máy bơm, valve ngăn nước chảy ngược về, hệ..  Được tổng hợp từ