Tag: Dây nhỏ giọt ngoại nhập

Dây nhỏ giọt microdrip 8mm, dày 0.8mm, khoảng cách 20cm

Ứng dụng: Sử dụng để tưới cuốn quanh gốc cây ăn trái, cây công nghiệp; tưới theo luống (luống rất ngắn); tưới cho cảnh quan, vườn rau gia đình…   STT Tên SP Đường kính ống Độ dày Lưu lượng