Tag: Đầu tưới nhỏ giọt Rivulis

Rivulis Israel – Đầu tưới nhỏ giọt E1000

Có thể tháo rời hai phần giúp việc vệ sinh, bảo dưỡng dễ dàng hơn Kết hợp được với nhiều khớp nối, hoặc dây PE Lưu lượng được đánh dầu bằng màu của đầu tưới Ứng dụng: Tưới nhỏ giọt