Tag: Bộ cảm biến mưa

Bộ cảm biến mưa Rain-clik

Cảm biến đáp ứng nhanh Rain-Clik, dừng hệ thống ngay khi trời bắt đầu mưa Hầu hết các cảm biến mưa hoạt động theo nguyên tắc tích lũy một lượng mưa nhất định trước khi ngắt mạch điều khiển và

Bộ cảm biến mưa Mini-clik

Ngắt hệ thống một cách tự động trong suốt thời gian có mưa Hệ thống tưới vẫn hoạt động trong suốt quá trình trời mưa chỉ khiến cây trồng bị bão hòa nước, đó là một sự lãng phí. Bộ

Bộ cảm biến mưa Mini – Clik Hunter

Hệ thống tưới vẫn hoạt động trong suốt quá trình trời mưa chỉ khiến cây trồng bị bão hòa nước, đó là một sự lãng phí. Bộ cảm biến Mini – Clik đem đến cách giải quyết đơn giản và