Tag: Bộ cảm biến mưa Rain-clik

Bộ cảm biến mưa Rain-clik

Cảm biến đáp ứng nhanh Rain-Clik, dừng hệ thống ngay khi trời bắt đầu mưa Hầu hết các cảm biến mưa hoạt động theo nguyên tắc tích lũy một lượng mưa nhất định trước khi ngắt mạch điều khiển và