Tag: biện pháp khắc phục điểm yếu hệ thống tưới nhỏ giọt

Nhược điểm và biện pháp khắc phục hệ thống tưới nhỏ giọt

Mục đích chính là đảm bảo cho nước được phân phối đều. Điều thiết yếu là lượng nước chảy ra phải đổng đều, không thay đổi nhiều với ít sự chênh lệch áp suất trong hệ thống. Đồng thời các..