Hệ thống tưới tưới tự động trong nông nghiệp hiện đại

Bà con cũng biết nguồn giống – chất lượng đất – phân bón được cho là những yếu tố quan trọng nhất đối với cây trồng, tuy nhiên, những yếu tố đó chỉ quyết định được tối đa 2 trong 3 giả thuyết..

 
Nông nghiệp công nghệ cao chắc hẳn không còn xa lạ với mỗi bà con chúng ta, để tăng thu nhập cho bà con, bà con có thể tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; có thể nâng cao chất lượng sản phẩm – nhờ đó giá bản sản phẩm sẽ cao hơn, có thêm nhiều đại lý thua mua hơn; cũng có thể bà con cần mở rộng quy mô nông trại. Quả thực, không dễ dàng gì để thực hiện được một trong 03 tiêu chí trên. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều bà con đã thực hiện cùng mọt lúc cả 03 chỉ tiêu đó. Tôi nghĩ, ở đây, đang xảy ra đôi chút nghi ngờ với bà con.
Bà con cũng biết nguồn giống – chất lượng đất – phân bón được cho là những yếu tố quan trọng nhất đối với cây trồng, tuy nhiên, những yếu tố đó chỉ quyết định được tối đa 2 trong 3 giả thuyết mong muốn nói trên (năng suất – chất lượng – quy mô nông trại). Trong khi đó, việc cải tạo chất lượng đất là không dễ dàng và đòi hỏi thời gian dài, chi phí lớn; chọn giống tốt nhất (đây là điều đương nhiên, nó luôn là lựa chọn của quý bà con); sử dụng nhiều phân bón hơn, điều này có thể giúp bà con cải thiện đôi chút về năng suất, ngược lại nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm, và làm chất lượng đất xấu đi một cách nhanh hơn.

Vậy, chắc hẳn phải có một lựa chọn nào đó.
Bà con hãy nghĩ tới một giải pháp tưới nước tối ưu – tưới tự động trong nông nghiệp, chúng tôi cho rằng đó là việc thay đổi quan trọng trong nông nghiệp nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất. Tưới khoa học và đầy đủ sẽ giúp bà con tăng năng suất, bởi cây sẽ cho nhiều hoa trái hơn, sử dụng ít lao động hơn; tăng giá trị mùa màng, đơn cử như trái cây sẽ mọng hơn, màu sắc đỏ – tươi sáng hơn, hoa sẽ tươi hơn – mập hơn – cánh hoa lớn hơn, rau sẽ xanh hơn, chất lượng dinh dưỡng cao hơn; và mỗi gia đình có thể tăng gấp đôi, gấp ba diện tích nuôi trồng trong khi không phải mướn thêm nhân công, dẫn đến một năm sẽ thu hoạch được nhiều sản phẩm hơn.

Tưới tự động trong nông nghiệp,,tưới tự động,tuoi tu dong,he thong tuoi tu dong,voi tuoi tu dong,thiet bi tuoi tu dong,bec phun suong,voi phun tu dong,đầu phun nước,hệ thống tưới tự động,voi tuoi cay tu dong,he thong phun suong tu dong,phun suong,…