Dây nhỏ giọt microdrip 8mm, dày 0.8mm, khoảng cách 20cm

Ứng dụng: Sử dụng để tưới cuốn quanh gốc cây ăn trái, cây công nghiệp; tưới theo luống (luống rất ngắn); tưới cho cảnh quan, vườn rau gia đình…

 

STT Tên SP Đường kính ống Độ dày Lưu lượng Khoảng cách lỗ Quy cách Chiều dài tối đa Giá bán Ghi chú
1 Netafim Microdrip 8mm 0.8mm 2l/h 30cm 250m/cuộn 6,000đ/m
2 Netafim Microdrip 8mm 0.8mm 2l/h 20cm 300m/cuộn 6,500đ/m