Đầu tưới nhỏ giọt nối tiếp 4mm

Hướng dẫn sử dụng:Nối tiếp trên ống PE 4mmx6mm, phù hợp cho tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc.Ưu điểm:
Tuỳ chỉnh lưu lượng
Tích hợp tính năng tưới phun phạm vi nhỏ. Có thể điều chỉnh phun vào trong gốc hoặc phun rộng ra ngoài.
Có thể tháo rời vệ sinh – khắc phục yếu điểm tắc nghẹt của dây tưới nhỏ giọt thông thường
Tuỳ biến khoảng cách – Người dùng tự định khoảng cách đầu nhỏ giọt

Thông số kỹ thuật:

Đầu tưới được thiết kế hoạt động với áp lực 0,3 bar tương đương áp lực bồn nước đặt cao 3m so với mặt đất tuy vậy sản phẩm vẫn hoạt động tốt với các áp lực nước khác nhau với các thông số chi tiết như sau:

– BỒN NƯỚC ĐẠT CAO HƠN MẶT ĐẤT TỪ 2,5M ĐẾN 3M

+ Đầu nhỏ giọt 1,7 lít/h

+ Vừa nhỏ giọt và phun 1 tia nước tổng lưu lượng 3 lít / h, tia nước phun cao 50cm

+ Vừa nhỏ giọt và phun 2 tia nước tổng lưu lượng 5 lít / h, tia nước phun cao 50cm

– TẠI ÁP LỰC NƯỚC 0,5 BAR

+ Đầu nhỏ giọt 3,5 lít /h

+ Vừa nhỏ giọt và phun 1 tia nước tổng lưu lượng 6,5 lít / h, tia nước phun cao 1,2 m

+ Vừa nhỏ giọt và phun 2 tia nước tổng lưu lượng 9,5 lít / h, tia nước phun cao 1,2 m

– TẠI ÁP LỰC NƯỚC 1 BAR

+ Đầu nhỏ giọt 5 lít /h

+ Vừa nhỏ giọt và phun 1 tia nước tổng lưu lượng 8 lít / h, tia nước phun cao 2 m

+ Vừa nhỏ giọt và phun 2 tia nước tổng lưu lượng 13 lít / h, tia nước phun cao 2 m

– Kết hợp đầu nhỏ giọt bù áp để cố định lượng nước sử dùng cho vùng đất có độ trên lệch độ cao lớn hoặc muốn tưới nước chính xác cao

+ Kết hợp đầu bù áp 12 lít/giờ gắn trước vòng nhỏ giọt: kết quả tia nước phun cao 30cm

+ Kết hợp đầu bù áp 25 lít /giờ gắn trước vòng nhỏ giọt: kết quả tia nước phun cao 1 m

Với nhiều tùy chỉnh linh động có thể lắp đặt các hệ thống tưới với nhiều cách thức khác nhau phù hợp từng loại cây trồng với từng thời điểm khác nhau